iHarmoni Plus PEA

kr 285

iHarmoni er et velkjent kosttilskudd som kan hjelpe hunden eller katten til lettere å håndtere stress og gi en bedre mental balanse.
Nå har iHarmoni kommet i en forbedret og videreutviklet versjon, tilført PalmitoyEthanolAmid, som er en svært viktig kroppsegen substans som kroppen spesielt trenger i stressituajsoner.

Selv om vi ikke tenker over det til daglig, vil mange av de næringsstoffer som inntas av både mennesker og dyr påvirke aktiviteten og stoffskiftet i hjernen.
iHarmoni pluss PEA inneholder nevromodulerende næringsstoffer. Visse nevromodulerende næringsstoffer kan blant annet bidra til å regulere kroppens reaksjon på stress på en naturlig måte. Slike næringsstoffer er ikke sløvende, men bidrar til normal svingning mellom søvn og våkenfase. De har ingen uønskede effekter, og er ikke vanedannende..

iHarmoni pluss PEA inneholder peptider. Peptider er små, korte deler av proteiner. En rekke slike peptider er naturlig biologisk aktive. Eksempelvis hos speddyr og spedbarn som får morsmelk, spaltes spesielle deler av melkeproteinet og suges opp intakt. Peptidet er med og regulerer aktiviteten i hjernen, og hvordan den reagerer på stress.

iHarmoni kan benyttes ved følgende situasjoner:

1.Kortvarige stressende situasjoner som
– uvant håndtering (hos dyrlege, trimming, kloklipp)
– reiser (bil, båt, tog, fly)
– tordenvær
– nye eller uvante situasjoner som oppleves fremmed eller provoserende (mennesker, steder) ulike treningssituasjoner, inkl. Dressurkurs
– stressende omgivelser slik som ved konkurranser eller utstillinger

iHarmoni gis en time før forventet situasjon, effekten vil øke i dagene som kommer og full effekt oppnås etter en drøy uke.

2. Generelle eller varig stressende situasjoner som
– uvante omgivelser (ferie, kennelopphold)
– støy, som rakettsmell rundt nyttårsaften og bråk, slik som håndverkere i huset
– flytting
– relasjonsendringer: nye dyr, nye familiemedlemmer etc.
– endrede dagsrutiner
– generell engstelse eller utrygghet
– mange dyr i samme innemiljø (særlig katt)

3. Under atferdstrening ved forskjellige atferdsproblemer som
–liker ikke å være hjemme alene
– sosial dysfunksjon overfor andre dyr eller mennesker
– dårlig avreagering
– konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet

iHarmoni pluss PEA gis i kortere eller lengre perioder etter behov, og er ikke vanedannende.

iHarmoni påbegynnes gjerne en uke før situasjonen inntrer. Gi en gang daglig i forkant av forventet krevende situasjon. Her vil det være naturlig å bruke iHarmoni i en noe lengre periode.

Ernæringmessig understøttelse av mental balanse og mestring av forskjellige situasjoner.

Et visst stressnivå er normalt hos hund og katt – akkurat som for oss mennesker. Stress er ønskelig som sunn reaksjon på utfordringer. Hormoner aktiviserer mentale og fysiske forsvarssystemer. Disse er nødvendige for å takle vanskeligheter og overleve farlige situasjoner.
Stressreaksjonene kan imidlertid bli for kraftige eller langvarige og gi uønskede atferdsendringer. Slike reaksjoner kan oppleves som ubehagelige og slitsomme og kan også bli skadelige.

For høyt stressnivå kan påvirkes på flere måter:
• Miljøfokusert tilrettelegging av dyrets livssituasjon.
• Tradisjonelle legemidler kan fungere angstdempende, men også sløvende, og gi andre uønskede virkninger som abstinens problematikk.
• Atferdstrening kan dempe uønsket atferd og innlære et alternativt atferdsmønster som fungerer bedre.
• Nevromodulerende næringsstoffer, påvirker stress responsen på en naturlig måte uten bivirkninger, og vil kunne bidra til gunstig situasjons mestring.

 

Uønsket atferdsrepertoar kan til en viss grad endres med systematisk mental trening. Oftest er det svært nyttig med faglig hjelp fra atferdstrenere eller dyrleger med spesiell kompetanse. Slik trening innebærer å dempe en uønsket atferd og systematisk innlære en alternativ atferd, slik at dyret velger en atferdsrespons som fungerer i situasjonen.

Nevromodulerende næringsstoffer kan ernæringsmessig understøtte mottakelighet for trening.

iHarmoni pluss PEA inneholder naturlige nevromodulerende næringsstoffer

Nevromodulerende næringsstoffer
– regulerer reaksjonen på stress på en naturlig måte
– bidrar til en naturlig balanse mellom hemmende og fremmende aktivitet i hjernen
– har ingen sløvende effekt og kan bidra til normal svingning mellom søvn- og våkenfase.
– har ingen bivirkninger eller uønskede effekter, og er ikke vanedannende

iHarmoni pluss PEA – har en optimal kombinasjon av samvirkende næringsstoffer.
Korte biter av spesielle proteiner, kalt peptider, er biologisk aktive og kan bidra ernæringsmessig til en biologisk naturlig mental balanse. Denne kombinasjonen har betydning for å kunne takle stress.
Naturlige planteekstrakter som understøtter peptidenes positive virkningsmekanismer kalles adaptogener.
Disse er supplerende næringsstoffer som er viktige for et gunstig stoffskifte i hjernen.

Ved atferdsendringer bør det også undersøkes for fysisk sykdom
Atferdsproblemer kan også være uttrykk for fysisk sykdom, smerte eller skade. Dyret bør således alltid undersøkes av dyrlege for å utelukke eller bekrefte annen sykdom.

Særlig tannskader, samt ledd- og skjelettskader kan gi smerte som er vanskelig å oppdage.

iHarmoni pluss PEA er ingen erstatning for fysisk eller psykisk understimulering.

iHarmoni leveres i eske med 30 kapsler. Kapslene kan gis sammen med mat eller pakkes inn i en godbit.

Lifeline perspective-serien er resultatet av et samarbeid med ernæringsmedisinere ved en rekke universiteter og forskningsmiljøer.

iHarmoni er blitt tilført PEA (PalmitoyEthanolAmid), en svært viktig kropps-egen substans, som kroppen særlig trenger i stress-situasjoner.
Ved stress, – og også ved en rekke andre forhold, forbrukes eller avtar kroppens egenproduksjon av PEA.
En rekke vitenskapelige studier dokumenterer nødvendigheten av et tilstrekkelig PEA-nivå for å gi optimal stressmestring.

iHarmoni pluss PEA inneholder:
– PEA (PalmitoylEthanolAmid), som er en nødvendig naturlig kropps-egen substans.
PEA fungerer bredt på reseptorer som styrer stress-reguleringen og den mental tilstanden hos både dyr og mennesker (GPR55, CB1, CB2, GABA).
– Biologisk aktive peptider, som er korte biter av spesielle proteiner som er naturlig biologisk aktive. Disse bidrar ernæringsmessig til en biologisk naturlig mental balanse (via reseptor-stimulering) som har betydning for å takle stress.
– Naturlige planteekstrakter: Disse understøtter peptidenes positive virkningsmekanismer. Slike planter kalles adaptogener.
– Supplerende næringsstoffer, som er viktige mentalt på grunn av et gunstig hjerne- stoffskifte.

iHarmoni pluss PEA
– Bidrar til god stressmestring ved å regulere naturlig kroppens respons på stress.
– Har ingen uønskede effekter og er ikke sløvende og heller ikke vanedannende.
– Peptider og adaptogener gir rask innsettende effekt, mens kroppen benytter PEA til å ha god stress-robusthet over tid. Denne effekten tiltar etter noen dager med et tilstrekkelig nivå i kroppen.

Tomt på lager

Booking

Book time for behandling av ditt kjæledyr enkelt gjennom vår bookingportal.

Nettbutikk

Vi har mange forskjellige produkter i vår nettbutikk, enten du leter etter hjelpemidler eller leker til ditt kjæledyr så finner du det hos oss.

Åpningstider

Ta kontakt ved behov for hjelp

utenfor ordinære åpningstider.

© Copyright 2022. Norskhundeterapi.no Levert av FERST Media