Et kvalitetsmerke

En nyhet vi med glede deler med deg, er at vi er blitt medlem i Norsk Fysio- og Rehabiliteringsforbund for Dyr (NFRFD).
Dette er for oss et kvalitetsmerke til deg om hva vi som terapeut står for.

NFRFD er en samlende medlemsorganisasjon for terapeuter som utøver fysikalsk behandling på dyr. Foreningens fokus er i følge deres vedtekter på dyrs muligheter for god livskvalitet og bevegelsespotensiale innenfor forebyggende, behandlende og rehabiliterende virksomhet. For å kunne bli medlem må søker oppfylle visse krav. De fleste kravene er logiske, som at man forholder seg til gitte lover og regler for dyrevelferd og dokumentasjon.
Det er også krav om at utdanningen holder et visst nivå.
Altså vil NFRFD-medlemskap sikre god kvalitet på terapeut-personellet i Norge.

Hva har dette å bety for deg som besøker oss

I praksis og teori er alt hos oss likt som før.

Men med et medlemskap, kan du som dyreeier og kunde være trygge på at vi oppfyller foreningens krav for medlemskap i bransjens egen forening.
Blant annet kreves det:

  • Utdanning fra en godkjent institusjon innen fagområdene anatomi, fysiologi, nevrologi, patologi, idrettsfysiologi mm.
  • Registrering i enhetsregisteret
  • Ansvarsforsikring
  • Journalføring og at dyreeier får informasjon angående behandlingen som utføres.
  • Forsvarlig oppbevaring av personopplysninger
  • At yrkestitler som benyttes er riktig ihht gjeldende lovverk.
  • At dyrevelferdsloven til enhver tid er gjeldende
Lovverk, utdanning og dyrevelferd er viktig!

Et medlemskap i NFRFD er med andre ord trygghet for deg og stolthet for oss.
Det gir oss også muligheten til å kunne delta på foreningens kurs og faglige oppdatering.
Vi får også delta i et faglig forum for utveksling av fagstoff terapeuter i mellom, og muligheten til å drøfte faglige caser med andre gode terapeuter landet over (selvfølgelig innenfor enhvers taushetsplikt).
Vil du se oversikt over våre utdanninger og kurs, finner du dette her.

Som medlemmer kan vi benytte foreningens logo på vår markedsføring, noe som vil være et kvalitetsmerke for deg.
Har du besøkt oss på Facebook og Instagram?

Booking

Book time for behandling av ditt kjæledyr enkelt gjennom vår bookingportal.

Nettbutikk

Vi har mange forskjellige produkter i vår nettbutikk, enten du leter etter hjelpemidler eller leker til ditt kjæledyr så finner du det hos oss.

Åpningstider

Ta kontakt ved behov for akutt hjelp

utenfor ordinære åpningstider.

© Copyright 2022. Norskhundeterapi.no Levert av FERST Media