Spørsmål og svar

Finn svar på de vanligste spørsmålene vi får

Bruk gjerne søkefunksjonen i nettleseren din, dersom du lurer på noe spesielt – trykk ctrl+f eller command+f.

Må vi forberede noe før vi kommer til undersøkelse og behandling?

Dersom hunden har vært til undersøkelse hos veterinær eller annen terapeut/behandler for samme problem, eller er henvist, er det nyttig for oss å se hundens journal. Hvis du har mulighet, send den gjerne til oss i forkant av timen, slik at vi kan stille best mulig forberedt.Informer oss også om eventuelle medisiner, andre sykdommer eller andre behandlinger hunden får i tidsrommet.

Hunden bør ikke ha fått mat den siste timen før behandling (minst).Dette fordi kroppen skal være fri for andre arbeidsoppgaver under behandlingen, for å sikre en mest mulig optimal behandling.Behandlingen i seg selv kan i tillegg ofte påvirke fordøyelsen.

Unngå aktivitet før timen. Varm muskulatur kan gi et falskt resultat på fysikalsk undersøkelse. Hunden bør være mest mulig tørr i pelsen når den kommer til behandling, slik at vi kan gi en riktig og god behandling. Har hunden gått i regnvær etc., tørk den godt først, eventuelt bruk regndekken.

Vi ønsker ofte å se hunden i bevegelse. Husk å ta med bånd/sele.

Dersom hunden ikke er vant med å få behandling, anbefaler vi at det går minst 5 dager før hunden skal prestere i konkurranser/løp.Hunder kan nemlig, som oss mennesker, bli støle eller få litt reaksjon etter behandling. Er hunden vant til behandlingene og den ikke har blitt støl etter samme behandling før, kan en lett massasje gis tettere på konkurranser. Vær obs på karenstider! Forskjellige forbund har forskjellige karenstider.Hunder med akutt sjukdom, betennelser, infeksjoner eller drektige hunder skal kun behandles i samråd med veterinær.Ved lokal kortisonbehandling må det gå minst en uke før behandling gis.Laser er et unntak – den kan alltid benyttes ved betennelsestilstander.

Hva må vi tenke på etter undersøkelse og behandling?

Hunder får som regel best utbytte av behandlingen dersom den blir brukt lett innen 30 minutter etter behandlingen. Ha dette som utgangspunkt, med mindre vi har informert deg om noe annet.

Vi minner om karenstider for fysikalsk behandling. De forskjellige forbundene har forskjellige regler.

Har hunden fått låserterapi eller leddmobilisering, bør hunden ha fri fra harde anstrengelser i 1-2 dager. Vi kommer ofte med tips for ditt konkrete tilfelle. Spør oss om du er usikker.

Vi gir ofte treningsopplegg og øvelser som du skal gjøre hjemme.Utbytte, rekonvalesenstid og rehabilitering går raskere dersom dette følges opp på en god måte.

Vær oppmerksom på hvordan hunden din opptrer etter behandling og de påfølgende dagene, spesielt ser vi på bevegelser og adferd, og informert terapeuten om dette ti neste behandling.

Hvor lang tid tar en behandling?

Førstegangs konsultasjon tar lengst tid, og vi beregner ca 1 time.Hunden vil få en grundig undersøkelse i tillegg til behandling. Vi regner også tid til å føre en god journal.

De påfølgende behandlingene tar ca 30-45 minutter, avhengig av omfanget av dyrets problem(er).For enkle laserbehandlinger regnes kortere tid.

Hvor ofte bør hunden behandles eller undersøkes?

Dette avhenger av flere faktorer, bla. hvilken skade eller problem hunden har og hva hunden brukes til. Ofte må man regne med litt tettere behandlinger de første 2-3 ukene, for så å øke lengden på intervallene mellom behandlingene.

I forebyggende hensikt bør en aktiv konkurransehund behandles 1 gang/uke, mens en familehund som regel klarer seg med en behandling per 10.-14. dag.

Dersom man får bukt med problemet som hunden har, er det ofte lurt å ta en kontroll med jevne mellomrom for å unngå tilbakefall, samt å oppdage eventuelle forandringer på et tidlig stadie. Dessverre er det ikke alltid man kan finne årsaken eller eliminere problemene for hunden. I slike tilfeller må man ofte regne med en regelmessig behandling, eks. 1 gang/måned.

Hvor mange behandlinger trengs for at hunden skal bli frisk – eller så frisk den kan bli?

Også her er det mange variabler.Finner vi årsaken til problemene og klarer eliminere denne, vil dyret sannsynligvis komme seg ganske raskt. Finner vi ikke årsaken, vil vi sannsynligvis allikevel oppleve en bedring, men behovet for videre oppfølging/vedlikehold vil vedvare for å holde ting i sjakk.

Man vil ofte merke bedring etter 3-6 behandlinger (avhenger noe av type problem). Dersom ingen bedring merkes etter 6 behandlinger, kan hovedårsaken til problemene være av mer medisinsk karakter, og hunden henvises til veterinær.

Kan hunden behandles før konkurranse eller løp?

Forskjellige forbund opererer med forskjellige reglement med tanke på karenstider.Sjekk regelverket for din sport/konkurransegren.

Dersom hunden ikke er vant med behandlinger, kan den bli støl, øm og noe redusert etter behandling. Unngå derfor behandling tettere på konurranse/løp enn 5 dager.

Hvordan betaler man for besøket?

Man betaler etter hver anvendte time. Det er mulig å betale med kort eller via vipps.

Kan man få med faktura?

Nei – vi gir ikke ut faktura, foruten svært spesielle tilfeller. For at faktura skal kunne skrives ut, må dette avklares med oss før behandlingen starter. Faktureringsgebyr vil påløpe.

Dekker forsikringen min besøket?

Det er mye variasjon fra forsikring til forsikring.Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, så får du riktig svar først som sist.