Rehabilitering

Det er ofte etter sykdom, skade eller operasjon at jobben virkelig starter. Rehabilitering er viktig for å få et vellykket resultat, minimere videre skaderisiko og minmere smerter og belastningsskader på kort- og lang sikt.

Hvilken type rehabilitering som trengs og over hvor lenge er veldig individuelt. Vi kan med hjelp av vanntredemølle, laser, massasje/stretching og vibrasjonsplate tilby et fullverdig rehabiliteringsopplegg.

Et rehabiliteringsopplegg besår også av at du gjør øvelser og treninger hjemme. Vi har fokus på å lære bort dette riktig og at du blir trygg på det du skal gjøre hjemme.

Vi hjelper til med rehabilitering ved blant annet:

KorsbåndoperajsonBruddskader, både opererte og ikke-opererteHD og ADOCDForkalkninger, spondyloseSlitasjeskader, artroserOverbelastninger